Acrylic

Akril je prozirna plastika koja se u piercingu obično koristi za izradu nakita za proširene uši i nastavaka za nakit.

Materijal nije pogodan za korištenje kod novog piercinga i ne sterilizira se u autoklavu jer se može rastopiti ili promijeniti boju.

Nakit od akrila može skupljati tjelesne tekućine i dijeliće kože u sićušnim porama na površini pa ga je potrebno redovno i pažljivo čistiti. Kod ljudi sa osjetljivom kožom, može doći do alergijske reakcije na akril.

Akril se bez problema može nositi kao nakit koji nije u direktnom doticaju sa kožom (nastavci za nakit).