Ovaj web site koristi kolačiće

Koristimo kolačiće kako bi personalizirali sadržaj te analizirali promet.

Ako nastavite koristiti naš web site prihvaćate našu politiku upotrebe kolačića.

Sterilizacija i certifikati

Higijenski standardi u piercing i tattoo salonima trebali bi biti na najvišoj razini jer se radi o uslugama i procedurama u kojima se dolazi u direktni kontakt sa krvi. Na žalost, obzirom da ne postoje škole za pirsanje ili tetoviranje, ta zanimanja nisu u potpunosti zakonski regulirana ali barem postoji propisani higijenski minimum.

Sav pribor koji se koristi tijekom pirsanja ili tetoviranja mora biti jednokratan ili sterilan. Pribor koji nije jednokratan mora se nakon svake upotrebe očistiti (ručno ili u ultrazvučnoj kadici), dezinficirati, zaštititi sredstvom protiv korozije (za piercing pribor koriste se ista zaštitna sredstva kao i za kirurški), zapakirati u vrećice za sterilizaciju te sterilizirati.
Nakon sterilizacije, zapakirani pribor pohranjuje se na čistom i suhom, bez mogućnosti kontaminacije ili oštećenja pakiranja, te se otvara neposredno prije upotrebe na klijentu.

Sterilizacija se provodi u autoklavu (parnom sterilizatoru) pod tlakom od 2 bara, na temperaturi od 134°C, u trajanju od 30 minuta. Ova vrsta sterilizacije jedina je adekvatna za korištenje u bolnicama, pa tako i u salonima za tetoviranje i piercing.

U Octopusu koristimo autoklav talijanskog proizvođača Newmed, model Kronos B23. Svaka sterilizacija testira se indikatorima koji se nalaze na vrećicama za sterilizaciju - ako je sterilizacija uspješno provedena, boja indikatora promijeni se iz roze u smeđu. Tijekom ciklusa sterilizacije, ovaj model autoklava printa izvještaj o sterilizaciji (primjer možete vidjeti na linku). Uz navedeno, jednom godišnje testiramo ispravnost autoklava sterilizacijom bakterijskih spora sa Zavoda za javno zdravstvo A. Štampar. Atest autoklava možete vidjeti na linku.

 

Piercing nakit koji koristimo kao inicijalni, izrađen je od:

  • visokokvalitetnog titana gradacije Ti6AL-4V ELI, ASTM F136
  • implantacijskog čelika gradacije SS316L (standardi ASTM F138, ISO 5832-1)
  • biokompatibilne plastike (Bioplast ® )

Više o materijalima nakita možete pročitati na dijelu web site-a Piercingpedia - Materijali.

Nakit koji se postavlja prilikom pirsanja steriliziran je u autoklavu. Za promjenu nakita kod zaraslih piercinga nakit ne mora biti sterilan već dezinficiran.

Mikrobiološku analizu našeg nakita možete downloadati na linku, zajedno sa kemijskom analizom (atest na teške metale - nikal, olovo, kadmij) našeg nakita od kirurškog čelika i implatacijskog titana.
Primjer certifikata za titan možete downloadati na linkovima: link1 i link2

Potvrde o položenom higijenskom minimumu za sve zaposlenike Octopusa možete downloadati na linku.